• +38 (095) 884-20-35 | +38 (044) 331-25-41 | clin_trial@ukr.net | office@garant-pharma.com

Медичне і особисте страхування

Добровільне страхування від нещасних випадків.

Страховими випадками є нещасні випадки, які сталися під час дії Договору страхування, та призвели до:

 • тимчасової втрати працездатності Застрахованої особи;
 • травматичного ушкодження Застрахованої особи або порушення функцій її організму;
 • постійної втрати працездатності Застрахованою особою її зниження з встановленням інвалідності (або зміна групи інвалідності на вищу);
 • смерті Застрахованої особи.

Нещасним випадком слід вважати раптову, випадкову, непередбачувану, короткочасну, незалежну від волі Застрахованої особи подію, що фактично відбулась і внаслідок якої настав розлад здоров’я:

 • травматичне пошкодження,
 • опіки,
 • відмороження,
 • випадкове гостре отруєння отруйними рослинами,
 • хімічними речовинами (промисловими або побутовими),
 • недоброякісними харчовими продуктами, ліками,
 • захворювання на ботулізм, захворювання кліщовим енцефалітом, поліомієлітом,
 • сказ внаслідок укусу тварини,
 • правець Застрахованої особи або її смерть.

Нещасними випадками також є наступні події, які призвели до розладу здоров’я або смерті Застрахованої особи:

 • утоплення,
 • ураження блискавкою або електричним струмом,
 • укус тварин або отруйних комах, змій,
 • протиправні дії третіх осіб.

ТДВ «СК «Гарант-Фармамед» пропонує страхування по будь-якому із випадків, перелічених вище, або по декількох одночасно.

Розмір компенсації заздалегідь визначаєте саме Ви, самостійно обираючи ту чи іншу страхову суму.

Добровільне страхування від нещасних випадків це комплексний захист себе та своїх близьких від непередбачуваних витрат, пов’язаних із травмою, втратою працездатності чи смертю.

Страхування медичних витрат – це компенсація медичних витрат, які виникли внаслідок наданням медичної допомоги  та послуг, а також пов’язаних з ними додаткових витрат, які викликані настанням страхового випадку в результаті раптового захворювання або нещасного випадку, що відбувся під час подорожі.

Страхова компанія «Гарант-Фармамед» пропонує наступні програми страхування медичних витрат:

Програма “А” – “Амбулаторно-поліклінічне лікування”. На умовах цієї Програми Страховик гарантує виплату страхової суми (її частини) шляхом оплати вартості медичної допомоги та медичних послуг, наданих Застрахованій особі при амбулаторно-поліклінічному лікуванні, у тому числі при лікуванні в умовах денного стаціонару;

Програма “В” – “Стаціонарне лікування”. На умовах цієї Програми Страховик гарантує виплату страхової суми (її частини) шляхом оплати вартості медичної допомоги та медичних послуг, наданих Застрахованій особі при стаціонарному лікуванні у відділеннях загального профілю та спеціалізованих відділеннях закладів охорони здоров’я;

Програма “С” – “Екстрена медична допомога”. На умовах цієї Програми Страховик гарантує виплату страхової суми (її частини) шляхом оплати вартості медичної допомоги, яка надається Застрахованій особі та полягає у здійсненні працівниками системи екстреної медичної допомоги невідкладних організаційних, діагностичних та лікувальних заходів, спрямованих на врятування і збереження життя людини у невідкладному стані та мінімізацію наслідків впливу такого стану на її здоров’я;

Програма “D” – “Страхування дітей”. На умовах цієї Програми Страховик гарантує виплату страхової суми (її частини) шляхом оплати вартості медичної допомоги та медичних послуг, що надаються малолітнім дітям віком від народження до 14 років на умовах обраної програми страхування (А,В,С).

Розмір страхового платежу встановлюється в залежності від:

 • розміру страхової суми;
 • строку страхування;
 • рівня ризику та стану здоров’я;
 • обраних програм страхування.

Будь яка подорож – не тільки  хвилююча, а ще і ризикова  подія. Щоб звести ризик до мінімуму, треба ретельно підготуватися до майбутньої подорожі!

Добровільне медичне страхування

Програми добровільного медичного страхування Страхової компанії “Гарант-Фармамед” гарантують надання та оплату лікування у кваліфікованих спеціалістів різних профілів у медичних закладах.

Обсяги та якість надання медичної допомоги Застрахованим особам у закладах охорони здоров’я відповідають клінічним протоколам надання медичної допомоги, затверджених Міністерством здоров’я України.

Страхова компанія «Гарант-Фармамед» турбується про Ваше здоров’я!

 1. Програма “Амбулаторно-поліклінічна допомога”.

Програма гарантує виплату страхової суми (її частини) шляхом оплати вартості медичної допомоги та медичних послуг, наданих Застрахованій особі при амбулаторно-поліклінічному лікуванні, у тому числі при лікуванні в умовах денного стаціонару, що включає:

 • проведення лабораторних досліджень;
 • проведення функціональних досліджень;
 • проведення інструментальних досліджень;
 • за призначенням лікаря проведення в амбулаторно-поліклінічних умовах медичних маніпуляцій: підшкірних, внутрішньом’язових ін’єкцій з використанням разового медичного інструментарію;
 • за наявністю медичних показань відвідування сімейним лікарем (або медичною сестрою) хворого вдома;
 • отримання Застрахованою особою лікарняного листа (при наявності показань);
 • консультації з питань здорового способу життя, санітарно-гігієнічної безпеки, профілактики захворювань, з питань сім’ї та шлюбу;

* компенсація страховою компанією (або її відсутність) витрат на ліки та засоби медичного призначення визначається у договорі добровільного медичного страхування.

 1. Програма “Стаціонарна допомога”.

Програма гарантує виплату страхової суми (її частини) шляхом оплати вартості медичної допомоги та медичних послуг, наданих Застрахованій особі при стаціонарному лікуванні у відділеннях загального профілю та спеціалізованих відділеннях:

 • необхідного консервативного та(або) хірургічного лікування висококваліфікованими лікарями з використанням сучасних методів діагностики та лікування;
 • виконання усіх інвазивних маніпуляцій тільки одноразовим інструментарієм;

*забезпечення необхідними медикаментами та засобами медичного призначення, а також харчуванням.

Госпіталізація здійснюється протягом 1-3 діб з моменту отримання направлення лікаря та невідкладно у разі гострого захворювання або нещасного випадку.

 1. Програма “Екстрена медична допомога”.

Програма гарантує надання екстреної медичної допомоги за місцем виклику та госпіталізацію в базовий медичний заклад бригадами екстреної (швидкої) медичної допомоги в цілодобовому режимі, а також оплату наданої необхідної медичної допомоги.

 1. Програма “Комплексна медична допомога”.

Програма гарантує оплату та надання медичної допомоги за програмами:

 • “Амбулаторно-поліклінічна допомога”,
 • “Стаціонарна допомога”,
 • “Екстрена медична допомога”.

В рамках програми “Комплексна медична допомога” гарантується організація та оплата послуг по екстреній стоматологічній допомозі.

Страхова компанія «Гарант-Фармамед» турбується про Ваше здоров’я!

Страхування від COVID-19

Пандемія коронавірусної хвороби спричинена вірусом SARS-Cov-2 показала наскільки важливо дбати про здоров’я і благополуччя себе та своїх близьких, дотримуватись заходів із запобігання та поширення вірусу  та залишитись живим і здоровим.

Неможливо спрогнозувати тривалість нинішньої пандемії і масштаб кількості ураженого на COVID-19 населення. Незалежно від нашого бажання – ми всі знаходимось у зоні ризику.

З турботою про своїх клієнтів, Страхова компанія «Гарант-Фармамед», в рамках партнерської програми із Страховою компанією «Арсенал Страхування», пропонує програми страхування від коронавіруса COVID-19, які гарантують фінансовий захист і підтримку на випадок  інфікування коронавірусом SARS-CoV-2, код МКХ-10: U07.1 2019-nCoV(COVID-19).

Медичне страхування іноземців для в’їзду в Україну «ANTI-COVID»

При в’їзді в Україну для іноземних громадян (нерезидентів) обов’язковим є поліс медичного страхування, що покриває витрати на лікування від COVID-19. Медичне страхування іноземців від коронавірусу є універсальним способом забезпечення іноземних громадян медичним обслуговуванням в Україні.

Страхова компанія «Гарант-Фармамед», в рамках партнерської програми із Страховою компанією «Арсенал Страхування», пропонує страхування іноземних громадян для в’їзду в Україну. Програма страхування передбачає надання Екстреної медичної допомоги та Невідкладної стаціонарної допомоги.

Термін дії договору становить три місяці.

Страхова сума за договором складає 20 000,00 гривень.

Страховий платіж складає 1 500,00 гривень і сплачується страхувальником одноразово в розмірі 100%.

Територія дії Договору страхування: Україна, крім Донецької та Луганської областей України, АР Крим, зон військових дій та збройних конфліктів.

Страховим випадком є звернення Страхувальника під час дії договору страхування до медичного закладу з приводу гострого захворювання коронавірусом SARS-CoV-2, код МКХ-10: U07.1 2019-nCoV (COVID-19), яке почалося та відбулося після набуття чинності договору страхування. Захворювання на COVID-19 повинно бути підтверджене.

Добровільне медичне страхування «Захист від COVID-19»

Страхування від коронавірусу COVID-19 це нагальна необхідність, яка гарантує фінансову безпеку і допомагає отримати всебічну медичну допомогу.

Страхова компанія «Гарант-Фармамед», в рамках партнерської програми із Страховою компанією «Арсенал Страхування», пропонує чотири програми страхування для колективів з різними типами покриття страхових ризиків та в залежності від чисельності колективу.

Територія дії Договору страхування: Україна, крім Донецької та Луганської областей України, АР Крим, зон військових дій та збройних конфліктів.

Страхова премія сплачується страхувальником одноразово в розмірі 100%.

ПРОГРАМА «А»

Програма покриває госпіталізацію в разі тяжкого перебігу захворювання.

Страхова сума в разі госпіталізації становить 25 000,00 гривень.

Строк дії договору – 182 дні.

Страховий платіж в залежності від кількості співробітників:

ПРОГРАМА «А»

госпіталізація в разі тяжкого перебігу захворювання

Кількість співробітників
20-49 50-99 100-299 300-499 500-1000 від 1001
Страховий платіж за 1 особу (грн) 760 570 475 380 285 190
ПРОГРАМА «В»

Програма покриває госпіталізацію в разі тяжкого перебігу захворювання або смерть співробітника.

Страхова сума в разі госпіталізації становить 25 000,00 грн, в разі смерті – 100 000,00 грн.

Строк дії договору – 182 дні.

Страховий платіж в залежності від кількості співробітників:

ПРОГРАМА «В»

госпіталізація в разі тяжкого перебігу захворювання або смерть

Кількість співробітників
20-49 50-99 100-299 300-499 500-1000 від 1001
Страховий платіж за 1 особу (грн) 1120 840 700 560 420 280
ПРОГРАМА «С»

Програма покриває госпіталізацію в разі тяжкого перебігу захворювання, смерть співробітника, а також пневмонію (у разі проходження стаціонарного лікування).

Страхова сума в разі госпіталізації становить 25 000,00 грн, в разі смерті – 100 000,00 грн, у разі стаціонарного лікування пневмонії – 10 000,00 грн.

Строк дії договору – 182 дні.

Страховий платіж в залежності від кількості співробітників:

ПРОГРАМА «С»

госпіталізація в разі тяжкого перебігу захворювання, смерть, стаціонарне лікування пневмонії

Кількість співробітників
20-49 50-99 100-299 300-499 500-1000 від 1001
Страховий платіж за 1 особу (грн) 1600 1200 1000 800 600 400
ПРОГРАМА «D»

Програма покриває госпіталізацію в разі тяжкого перебігу захворювання, смерть співробітника, а також пневмонію (у разі проходження стаціонарного та амбулаторного лікування).

Страхова сума в разі госпіталізації становить 25 000,00 грн, в разі смерті – 100 000,00 грн, у разі стаціонарного лікування пневмонії – 10 000,00 грн, у разі амбулаторного лікування пневмонії – 5 000,00 грн.

Строк дії договору – 182 дні.

Страховий платіж в залежності від кількості співробітників:

ПРОГРАМА «D»

госпіталізація в разі тяжкого перебігу захворювання, смерть, стаціонарне та амбулаторне лікування пневмонії

Кількість співробітників
20-49 50-99 100-299 300-499 500-1000 від 1001
Страховий платіж за 1 особу (грн) 2000 1600 1200 1000 800 600

Страхування Вашого колективу захистить від ризиків, пов’язаних з захворюванням на COVID-19.