БРОКЕРИДЖ (brokerage fee) - винагорода, яку страховий брокер отримує від клієнта, зокрема за посередницькі послуги щодо врегулювання претензій стосовно страхового випадку.

ВИГОДОНАБУВАЧ (beneficiary) - особа, визначена страхувальником для отримання належних сум страхових виплат тоді, коли страхувальник (застрахований) не буде здатний скористатися ними самостійно. В особистому страхуванні виплати В. здійснюються у випадку смерті застрахованого. В майновому страхуванні права В. можуть набувати орендодавці, кредитори, застраховане майно яких знищено або пошкоджено. Див. також бенефіціар.

ВІДНОВЛЕННЯ СТРАХУВАННЯ (renewal of insurance contract) - продовження дії договору страхування на новий термін. На практиці В. с. здійснюється укладанням нового договору або оформленням спеціального додатка до чинного договору. Часто страховики надають страхувальникам, які щороку й своєчасно поновлюють поліси, знижки зі страхових премій, визначають пільговий час для поновлення договору.

ВЛАСНЕ УТРИМАННЯ (deductable) - частина страхової суми, в межах якої цедент несе відповідальність за застрахованим ризиком, передаючи решту у перестрахування. У разі виникнення страхового випадку страхувальник звертається до страховика з претензією про відшкодування всієї суми збитку (але у межах страхової суми). Цедент вимагає від перестраховика відшкодування йому збитку по заявлених претензіях у долі страхової суми, яка була передана в перестрахування.

ГАРАНТІЙНИЙ ФОНД СТРАХОВИКА (quarantee fund of the insurer) - додатковий та резервний капітал, а також сума нерозподіленого прибутку. Г. ф. с. беруться до уваги при визначенні платоспроможності страховика.

ГРОШОВЕ ПОКРИТТЯ (insurance cover) - наявність у страховика грошового забезпечення, необхідного для здійснення всіх платежів в установлений термін.

ДЕКЛАРАЦІЯ СТРАХОВА (insurance declaration) - заява страхувальника про об'єкт страхування та характер ризику. Д. с. містить дані про склад, місцезнаходження, вартість, умови зберігання й використання та іншу інформацію щодо об'єктів, котрі пропонується застрахувати. Наявність неправдивих даних у Д. с. може бути підставою для звільнення страховика від відповідальності за договором страхування.

ДОГОВІР ПЕРЕСТРАХУВАННЯ (reinsurance treaty) - угода між двома страховими компаніями, з яких одна - цедент (перестрахувальник) - зобов'язується передати ризики, а друга - перестраховик - прийняти ризики до перестрахування. У Д. п. зазначаються: метод перестрахування, ліміти відповідальності перестраховика, частка його участі в договорі, перестрахувальна комісія, порядок розрахунків. Д. п. буває пропорційним або непропорційним. 

1 2 3 4 5 6 7 8