Добровільне страхування від нещасних випадків.

Предметом Договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать закону, пов’язані із життям, здоров'ям та працездатністю Застрахованої особи, визначеної Страхувальником у Договорі страхування за згодою Застрахованої особи.

Нещасним випадком слід вважати раптову, випадкову, непередбачувану, короткочасну, незалежну від волі Застрахованої особи подію, що фактично відбулась і внаслідок якої настав розлад здоров’я:

• травматичне пошкодження,

• опіки,

• відмороження,

• випадкове гостре отруєння отруйними рослинами,

• хімічними речовинами (промисловими або побутовими),

• недоброякісними харчовими продуктами, ліками,

• захворювання на ботулізм, захворювання кліщовим енцефалітом,

• поліомієлітом,

• сказ внаслідок укусу тварини,

• правець Застрахованої особи або її смерть.

Нещасними випадками також є наступні події, які призвели до розладу здоров’я або смерті Застрахованої особи:

• утоплення,

• поразка блискавкою або електричним струмом,

• укус тварин або отруйних комах, змій,

• проникнення стороннього тіла,

• протиправні дії третіх осіб.

Страховий випадок - подія, передбачена Договором страхування або законодавством, яка відбулася і з настанням якої виникає обов'язок Страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) Страхувальнику, Застрахованій або іншій третій особі.

Строк дії Договору страхування встановлюється за згодою сторін від одного до дванадцяти місяців.