Добровільне страхування медичних затрат.

Страховим випадком визнається:

- звернення Застрахованої особи під час дії Договору страхування до медичного закладу з переліку медичних закладів, передбачених Договором страхування, у зв'язку з гострим захворюванням, загостренням хронічного захворювання або травмою, отруєнням, наслідками нещасного випадку, з метою одержання медичної допомоги та медичних послуг у межах та в обсязі Програм медичного страхування, що передбачені Договором страхування;

Договором страхування можуть бути передбачені наступні Програми медичного страхування (надалі - Програми):

Програма "А" - "Амбулаторно-поліклінічне лікування". На умовах цієї Програми Страховик гарантує виплату страхової суми (її частини) шляхом оплати вартості медичної допомоги та медичних послуг, наданих Застрахованій особі при амбулаторно-поліклінічному лікуванні, у тому числі при лікуванні в умовах денного стаціонару;

Програма "В" - "Стаціонарне лікування". На умовах цієї Програми Страховик гарантує виплату страхової суми (її частини) шляхом оплати вартості медичної допомоги та медичних послуг, наданих Застрахованій особі при стаціонарному лікуванні у відділеннях загального профілю та спеціалізованих відділеннях закладів охорони здоров’я;

Програма "С" - "Екстрена медична допомога". На умовах цієї Програми Страховик гарантує виплату страхової суми (її частини) шляхом оплати вартості медичної допомоги, яка надається Застрахованій особі та полягає у здійсненні працівниками системи екстреної медичної допомоги невідкладних організаційних, діагностичних та лікувальних заходів, спрямованих на врятування і збереження життя людини у невідкладному стані та мінімізацію наслідків впливу такого стану на її здоров'я;

Програма "D" - "Страхування дітей". На умовах цієї Програми Страховик гарантує виплату страхової суми (її частини) шляхом оплати вартості медичної допомоги та медичних послуг, що надаються малолітнім дітям віком від народження до 14 років на умовах обраної програми страхування (А,В,С).