Добровільне медичне страхування

Програми добровільного медичного страхування ТДВ СК "Гарант-Фармамед" гарантують надання та оплату лікування у кваліфікованих спеціалістів різних профілів у медичних закладах.

Обсяг та якість надання медичної допомоги Застрахованим особам у закладах охорони здоров'я відповідає клінічним протоколам надання медичної допомоги, що затверджені МОЗ України.

1. Програма “Амбулаторно-поліклінічна допомога”

На умовах цієї Програми Страховик гарантує виплату страхової суми (її частини) шляхом оплати вартості медичної допомоги та медичних послуг, наданих Застрахованій особі при амбулаторно-поліклінічному лікуванні, у тому числі при лікуванні в умовах денного стаціонару, що включає:

  - проведення лабораторних досліджень;
  - проведення функціональних досліджень;
  - проведення інструментальних досліджень;
  - за призначенням лікаря проведення в амбулаторно-поліклінічних умовах медичних маніпуляцій:
  підшкірних, внутрішньом’язових ін’єкцій з використанням разового медичного інструментарію;

  - за наявністю медичних показань відвідування сімейним лікарем (або медичною сестрою) хворого вдома (виклик здійснюється з 9.00 до 11.00);
  - отримання пацієнтом лікарняного листа (при наявності показань).
  - консультації з питань здорового способу життя, санітарно-гігієнічної безпеки, профілактики захворювань, з питань сім’ї та шлюбу;

* Компенсація страховою компанією (або її відсутність) витрат на ліки та засоби медичного призначення визначається у договорі добровільного медичного страхування.

2. Програма “Стаціонарна допомога”

На умовах цієї Програми Страховик гарантує виплату страхової суми (її частини) шляхом оплати вартості медичної допомоги та медичних послуг, наданих Застрахованій особі при стаціонарному лікуванні у відділеннях загального профілю та спеціалізованих відділеннях:

  - необхідного консервативного та(або) хірургічного лікування висококваліфікованими лікарями з використанням сучасних методів діагностики та лікування;
  - виконання усіх інвазивних маніпуляцій тільки одноразовим інструментарієм;
  - забезпечення необхідними медикаментами та засобами медичного призначення, а також харчуванням.

Госпіталізація здійснюється протягом 1-3 діб з моменту отримання направлення лікаря та невідкладно у разі гострого захворювання або нещасного випадку.

3. Програма “Швидка медична допомога”

” гарантує надання невідкладної медичної допомоги за місцем виклику та госпіталізацію в базовий медичний заклад бригадами невідкладної допомоги, спеціалізованими бригадами в цілодобовому режимі, а також оплату наданої необхідної медичної допомоги.

Відповідальність за призначений чи наданий обсяг медичних послуг (медичної допомоги) несе лікар, який проводить лікування.

4. Програма “Комплексна медична допомога”

гарантує оплату та надання медичної допомоги за програмами:

  - “Амбулаторно-поліклінічна допомога”,
  - “Стаціонарна допомога”,
  - “Швидка медична допомога”.

В рамках програми “Комплексна медична допомога” гарантується організація та оплата послуг по екстреній стоматологічній допомозі. При цьому Застрахованим особам надаються такі медичні послуги:

  - огляд стоматолога;
  - лікування гострого карієсу і гострого пульпіту;
  - рентген та місцева анестезія;
  - екстракція зуба.