Успішна діяльність будь-якої страхової компанії не може здійснюватися без наявності необхідних факторів, а саме: основних і оборотних засобів, трудових, фінансових та інформаційних ресурсів, їх сукупність і раціональна структура визначають потенціал фірми.

ТДВ «Страхова компанія «Гарант-Фармамед»- єдина в Україні спеціалізована структура з медико-фармакологічного страхування, яка, володіючи усіма наведеними вище факторами, успішно працює і динамічно розвивається на страховому ринку України, пропонуючи своїм клієнтам спектр сучасних продуктів медико-фармакологічного страхування разом із якісним професійним обслуговуванням на високому рівні. В компанії працюють досвідчені спеціалісти з вищою медичною освітою, що мають Сертіфікати стосовно обізнаності з положеннями Належної клінічної практики (GCP).

Компанія здійснює свою діяльність дотримуючись усіх законодавчих правил страхування, які регулюються основними нормативно-правовими актами – Цивільним кодексом України, Законом України «Про страхування» від 07.03.96 р. №85/96-ВР, постановами Кабінету Міністрів України, відповідними нормативними документами міністерства МОЗ України, інших державних органів виконавчої влади, зокрема Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, яка здійснює державне регулювання і нагляд за діяльністю страхових компаній.

Страхову компанію очолює доктор медичних наук,

професор – Степаненко Алла Василівна.

ТДВ «СК «Гарант-Фармамед» має численних зарубіжних партнерів і співпрацює з міжнародними посередницькими (брокерськими структурами).

Страхова компанія є членом Європейської Бізнес Асоціації, яка об'єднує більше 750 європейських, українських та міжнародних компаній, а також Всеукраїнської громадської організації „ Українська Медико-правова асоціація”.

В чому наша перевага:

· фінансова стабільність, надійне забезпечення прийнятих на страхування ризиків, солідна ділова репутація;

· гнучка система об’єктивних тарифів;

· надійне перестрахувальне забезпечення в стабільних страхових компаніях України;

· високий професіоналізм співробітників;

· орієнтація на європейські стандарти страхування та обслуговування клієнтів.